T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Karamanoğlu Mehmet Bey İl Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

Adı Soyadı

Unvanı

Adile UYAR

Kütüphane Müdürü

Gülay SAYGILI

Kütüphane Müdür Yardımcısı

Haydar SİNAN

Kütüphaneci

Aziz DURAK

Kütüphaneci

Hakan ÖZAY

Bilgisayar İşletmeni

Aysel CEYLAN

Bilgisayar İşletmeni

Hulusi TATAR

Ambar Memuru (Ahmet Altınay Çocuk Kütüphanesinde Görevli)

Şehnaz KESKİNOĞLU

Sivil Savunma Uzmanı (Geçici Görevli)

Fikret SARIKAYA

Teknisyen (Kayserilioğlu Halk Kütüphanesinde Görevli)