T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Karamanoğlu Mehmet Bey İl Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

Misyon
Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini toplumun hizmetine sunmaktır.

 

Vizyon: 
Bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü, sanatı hayatın merkezine taşımak; çağdaş yayıncılık ilkeleri doğrultusunda üretilen fikir ve sanat eserleri ile ulusal ve evrensel kültüre katkıda bulunmaktır.